ProbiComp

Effekten af probiotika på infektioner og allergi hos småbørn der starter i institution

Studiet vil undersøge om probiotika givet dagligt til småbørn kan:
  • nedsætte antallet af sygedage, der skyldes luftvejs- og mave-tarm infektioner
  • nedsætte forekomsten af allergi
Studiet omfatter raske børn i 8-14 måneders alderen, der skal til at starte i institution.

Desuden vil studiet beskrive:

  • mulige mekanismer vha. undersøgelser af immunsystemet, mave-tarmfunktionen samt tarmens bakteriesammensætning, mikrobiotaen, hos småbørn.
  • forældres holdning til at give småbørn probiotika